Home
Description
Publications

Available Resources
Text Acknowledgements
Related links


Events


CLaRK System

CLaRK System Online Manual


Bulgarian dialects'
electronic archive
eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 


Петя Осенова

Автобиография

Лична информация

Дата на раждане 22 май1971
Месторождение гр. Плевен
имейли petya@bultreebank.org; petyaosenova@hotmail.com

Изследователски стипендии

2010 Изграждане на ресурсна граматика за българския език в теорията на Опорната фразова граматика (HPSG)

Бях Фулбрайтов стипендиант по компютърна лингвистика в LinGO Lab, CSLI, Станфорд. Разработих първи вариант на ресурсна граматика за българския език. Гост-професор: Айван Саг. Работих в тясно сътрудничество с Дан Фликингър.

2004 Измерване на езикови контакти

Бях на следдокторска позиция към Alfa-Informatika, Университета в Гронинген. Направих изследване по измерване на разстояния между някои български диалекти на фонетично ниво. Работих в тясно сътрудничество с проф. Джон Нербон, Уилбърт Херинга, Петер Клайвех.

Образование

1996-1999 Доктор по лингвистика, Институт за български език, Българска академия на науките. Заглавие на дисертацията: "Семантика и функциониране на неопределителните местоимения в българския език" (автореферат)
1989-1995 СУ "Св. Климент Охридски", Магистър по чешки език и литература 1995, Магистър по български език 1995, Втора специалност "Английски език и литература" 1995
1985-1989 Математическа гимназия, гр. Плевен

Студентски и докторантски стипендии

13 - 19 септ. 1998 Лятно училище "Контакти в науката" - Пампорово, България, организирано от Шведския съвет за изследвания и БАН
март - юни 1995 Стипендия в Карловия университет, Чехия
юли - август 1993 Лятно училище  в Оломоуц, Чехия
1992-1993 Едногодишна стипендия от "Отворено общество", България
1993 Едногодишна стипендия от Националната академична фондация, България

Курсове и семинари

12 септември 2009 Обучителен семинар на тема "In the NLP world of Knowledge Nets" RANLP-2009, Боровец, България (съ-лектор заедно с Кирил Симов)
17 септември 2009 Семинар по Адаптиране на езикови ресурси и технологии към нови области, RANLP-2009, Боровец, България (съорганизатор заедно с Ерхард Хинрикс, Нуриа Бел и Кирил Симов)
26 септември 2007 Семинар по Компютърна фонология, RANLP-2007, Боровец, България (съорганизатор заедно с Джон Нербон и Ерхард Хинрикс)
24-27 юли 2006 13 международна конференция по Опорна фразова граматика (HPSG), Варна, България (локален съорганизатор)
14 юли 2005 Семинар по Използване на синтактично анотирани корпуси, Бирмингам, Англия, (локален съорганизатор)
9-20 април 2004 ESSLLI 2005, Нанси, Франция (участник)
13-14 април 2003 Семинар по Лингвистично анотирани корпуси (LINC4), Будапеща, Унгария, (участник)
27 март 2003 Семинар по Частична обработка на големи корпуси (SProLaC2003), Ланкастър, Англия, (съорганизатор)
24-26 септември 2002 Международен семинар по Електронни описания и редактиране на славянски ресурси, 24-26 септ., Поморие, България, (участник)
20-21 септември 2002 Първи семинар по Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории (TLT2002), Созопол, България (съорганизатор)
8-19 септември 2002 Есенно училище по Емпирична лингвистика и обработка на естествения език, Созопол, България, (участник)
5-6 август 2002 ESSLLI семинар по Методи за автоматично обучение в компютърната лингвистика, Тренто, Италия, 5-16 август (участник)
януари-март 2002 Специализация в Катедрата по компютърна лингвистика (SfS), Тюбингенски университет
15 - 20 октомври 2001 Как да използваме корпусите в обучението по език?, Tuscan Word Center, Италия, (участник)
16 - 27 юли 2001 ELSNET лятно училище по Корпусна лингвистика, Прага, Чехия, (участник)
25 август - 8 септ. 2000 Лятно училище по Компютърна лингвистика и представяне на знания, CLaRK програма, Созопол, България, (участник)
20 - 31 март 2000 Серия лекции "Вилем Матезиус" 15, Прага, Чехия, (участник)

Проекти

2008 - досега Изследовател в инициативата "Fostering Language Resources Network" (FlareNet), СЛМ, БАН
2008 - досега Изследовател в Европейския проект по 7 рамкова програма "Language Technologies for Lifelong Learning" (LTfLL), СЛМ, БАН
2006 - 2009 (приключил проект) Изследовател в Европейския проект по 6 рамкова програма "A Semantic-Based Knowledge Flow System for the European Home Textiles Industry" (AsIsKnown), СЛМ, БАН
2006 - 2008 (приключил проект) Изследовател в Европейския проект по 6 рамкова програма "Language Technology for eLearning" (LT4LL), СЛМ, БАН
2004 -  досега Организатор на българската част в ежегодното международно състезание за отговаряне на въпроси - Cross Language Evaluation Forum (CLEF), СЛМ, БАН
2001 - 2007 (приключил проект) Следдокторска позиция, проект BulTreeBank, СЛМ, БАН

Месторабота

2009 - Доцент по морфология и синтаксис към Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Кл. Охридски"
2000 - 2009 Главен асистент по морфология и синтаксис към Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Кл. Охридски"
1999 - 2000 Проучвател, Секция за българска лексикология и лексикография, БАН
1999-2000 Хоноруван преподавател по синтаксис към Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Кл. Охридски"
1997-1998 Хоноруван преподавател по чешки език, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Кл. Охридски"

Участие в програмни комитети на конференции

2006 и 2008 Конференция по "Езикови ресурси и оценяване" - Language Resources and Evaluation (LREC )
2005 - досега Конференция по "Нови постижения в обработката на естествен език" - Recent advances in NLP (RANLP) в Боровец, България
2005 - досега Семинар по "Корпуси със синтактични описания и лингвистични теории" - Treebanks and Linguistic Theories (TLT)
2005 ESSLLI 2005 Студентски семинар, Единбург, Обединено кралство
2004 ESSLLI 2004 Семинар за комбиниране на частична и пълна обработка за NLP, Нанси, Франция
2003 ACL 2003 Студентски семинар
2003 Втори семинар по Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории, Швеция, ноември 2003
2003 Семинар IESL-2003 по Извличане на информация за славянски и други централни и източноевропейски езици, Боровец, България
2003 Семинар по Частична обработка на големи корпуси (SProLaC2003), Ланкастър, Англия
2003 Първи семинар по Синтактично анотирани корпуси и лингвистични теории, България, новмври 2002

Преподаване

2003 - 2004 Магистърски курс по Синтактични модели (HPSG), Факултет по нови и класически филологии, СУ "Св. Кл. Охридски"
Всеки летен семестър Семинар по Компютърна корпусна лингвистика към Факултета по славянски филологии, СУ "Св. Кл. Охридски", (в екип с Кирил Симов, BulTreeBank, ЛЛМ, БАН, и Красимира Алексова, СУ "Св. Кл. Охридски")
1999 - досега Курс с упражнения по български синтаксис към Факултета по славянски филологии, СУ "Св. Кл. Охридски"
1999 - досега Курс с упражнения по българска морфология към Факултета по славянски филологии, СУ "Св. Кл. Охридски"